Yritystilojen suojaus koostuu useasta tekijästä

Modernit yritysten kulunvalvontajärjestelmät

Yritysten tuottaman arkaluontoisen tiedon määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja niiden suojaaminen myös fyysisesti yritysten omissa tiloissa on välttämäthacker-1944688_960_720öntä. Perinteiset lukot eivät tunnista kulkijaa tai taltioi kävijöiden määrää tai ajankohtia. Työntekijöiden työmäärää pitää myös pystyä usein seuraamaan minuutin tarkkuudella työtehtävistä riippuen. Moderni kulunvalvontajärjestelmä vastaa näihin kaikkiin tarpeisiin ja on toteutettavissa monella eri teknologialla.

Erilaisia kulunvalvontajärjestelmiä

  • Radiosignaalilla varustettu kulkukortti. Bluetooth, NFC tai RFID -teknologialla varustettu avainkortti toimii sekä avaimena, että työntekijän kellokorttina, jota vain heilautetaan lukon edessä.
  • Numeronäppäimistö, johon naputellaan yleensä nelinumeroinen koodi. Tämä on monelle tuttu esimerkiksi kerrostalojen ulko-ovista. Koodi voidaan asettaa toimimaan vain tiettyinä kellonaikoina ja yhdistää lisäksi muihin henkilön tunnistusmenetelmiin, kuten henkilökohtaiseen kulkukorttiin.
  • Sormenjälkitunnistus. Vaikka sormenjäljen voi helposti kopioida ja todistetusti jopa taltioida valokuvasta ja käyttää sitä esimerkiksi älypuhelimen avaamiseen, yrityksissä käytetyt kalliimmat tunnistuslaitteet ovat astetta edistyneempiä. Niissä käytetään optisen tunnistuksen ohella tai sen sijasta huomaamatonta sähkövirtaa, jonka avulla sormenjälki taltioidaan analogisin menetelmin.

Uusin myös älypuhelimiin tuloillaan oleva teknologia on sormen ultraääniskannaus, jossa ihmiskorvalle kuulumattoman äänen avulla sormi skannataan kolmiulotteisesti mekaanisen värähtelyn avulla.

Tunnistusmenetelmiä kehittäviä yrityksiä

Työntekijöiden yksityisyys työpaikalla rajattua

Työnantajilla on tietyin rajoituksin oikeus seurata työntekijöiden aktiviteetteja heidän työajallaan. Laki vaihtelee maittain, mutta käytännössä esimiehillä on oikeus lukea alaistensa sähköpostit ja muut viestit, jos se on välttämätöntä asiakassuhteiden hoitamiselle tai toiminnan esteettömälle jatkumiselle. Tätä ei edes virustorjunta Bitdefender tai F-Secure Safe voi estää.  Työsopimuksessa voi olla myös erikseen maininta valvonnasta, jolloin työntekijälle jää vähän oikeuksia yksityisyyteen käyttäessään työnantajan laitteita. Valvonta ei aina rajoitu yrityksen omiin tiloihin. Työpaikan ajoneuvojen liike taltioidaan GPS-seurannan avulla ja myös yrityksen tarjoamat älypuhelimet saatetaan varustaan erillisellä paikantimella.

Sosiaalinen media on lisännyt osaltaan työntekijöiden stressiä. Jos esimiehet ovat Facebookissa kavereina, omaa käyttäytymistä ja mielipiteiden julkituontia saatetaan arastella ja tällä on tutkitusti suora vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Jatkuvaan seurantaan työpaikoilla ja arjessa on toisaalta totuttu ja se on hyväksytty osana nyky-yhteiskuntaa. Suuryritysten sisäinen valvonta myös ennaltaehkäisee valkokaulusrikollisuutta ja on tuonut monia yritysmaailman väärinkäytöksiä esiin. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Enron, Lehman Brothers, Bernie Madoff -skandaali ja tuoreimpana Saksan Volwkswagenin dieselgate, joissa kaikissa sähköpostit ja muu sisäinen viestiliikenne auttoivat osaltaan tuomaan syylliset tahot viranomaisten eteen.

Leave a Reply