Tällä sivustolla on esitelty valvonnan eri muotoja ja tähän liittyvää teknologiaa, kuten valvontakameroita ja hälytysjärjestelmiä yksityiseen, julkiseen ja yritysten käyttöön. Valvonnan tarve eri sektoreilla on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina väestömäärän ja yleisen turvattomuuden tunteen kasvaessa. Lisäksi siviileihin kohdistuvat terroriteot erityisesti Euroopassa, ovat pakottaneet panostamaan ennaltaehkäisevään valvontaan julkisissa tiloissa, yrityksissä ja digitaalisessa maailmassa.

Teknologia on ottanut suuria harppauksia ja sen myötä valvonnan kustannukset ovat laskeneet keskiluokkaisen kuluttajan kukkarolle sopivaksi. Nykyään lähes kuka vain voi hyödyntää lähes saman tasoista turvatekniikkaa kuin esimerkiksi suuryritykset, vain pienemmässä mittakaavassa. Turvallisuuteen kiinnitetään nyt paljon huomiota ja sen ovat myös alan yrittäjät huomanneet. Erilaisia kodin hälytysjärjestelmiä ja murtosuojaukseen tarkoitettuja oheisvälineitä kaupataan jo päivittäisissä tavarataloissa ja verkkokaupoissa. Henkilökohtaisia valvontajärjestelmiä ja -kameroita ostetaan paljon esimerkiksi talvisin tyhjilleen jätettyjen vapaa-ajan asuntojen seurantaan.

Sosiaalinen media valvonnan tukena

Ihmisten päivittäinen arki ja elämä on tänä päivänä sidottu tiukasti sosiaaliseen mediaan. Facebook, Twitter, Whatsapp, Snapchat ja monet muut sovellukset auttavat meitä kommunikoimaan ja jakamaan elämämme tärkeimpiä ja hauskimpia hetkiä ystäviemme ja tuttujemme kanssa. Samalla tämä verkostoituminen on antanut valtioille ja muille tahoille lähes esteettömän pääsyn ihmisten yksityiselämään, heidän sen hetkiseen sijaintiin, mielentilaan ja sosiaaliseen verkostoon.

Yksityisyyden menettHome-Security-System-Technology-1024x768ämisen vastapainoksi monia rikoksia voidaan kuitenkin ehkäistä ennalta ja myöhemmin selvittää muiden keinojen tukena. Useiden terroritekojen päätekijät ovat retostelleet teoillaan sosiaalisessa mediassa ja näitä jälkiä seuraamalla heitä ja kanssarikollisia on myös otettu kiinni.

Valvonta eri muodoissaan on tullut jäädäkseen ja merkkejä sen laantumisesta ei ole näkyvissä. Käytännössä jokainen vähänkin vilkkaampi julkinen tila on nykyään tavalla tai toisella valvonnan alla. Tämä pätee myös internetin eri kanaviin ja keskustelufoorumeihin. Hyvänä nyrkkisääntönä voi olettaa kaiken mitä nettiin itsestään laittaa, myös pysyvän siellä ikuisesti ja olevan julkista tai vähintäänkin puolijulkista eri instansseille, joita ei ole suoraan näkyvissä.